Najważniejsze akty prawne regulujące wycenę nieruchomości:

–  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65);

– ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami);

– USTAWA z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740  z późniejszymi zmianami);  

– POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY – Polska Federacja  Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;

– Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 568 z późniejszymi zmianami);

 

Ponadto w zależności od rodzaju nieruchomości korzystam z innych dokumentów posiadających moc prawną w chwili wykonywania operatu szacunkowego.